Enzyklopädie

Spelzgetreide

Název Spelzgetreide (Triticum spelta)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Pšenice (Triticum)
Druh CZ (LAT) Pšenice špalda (Triticum spelta)
Oblast původu Evropa a Jižní Sibiř
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 150
Délka zrna [mm] 8,9
Šířka zrna [mm] 3,6
Tloušťka zrna [mm] 3,6
Chemická charakteristika
Voda [%] 12 – 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 63 – 67
Bílkoviny [%] 12 – 14
Vlákniny [%] 2,5 – 3
Tuky [%] 1,5 – 2
Popeloviny [%] 1,5 – 2
Škrob [%] 50 – 70
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] do 14
Sypný úhel [°stupeň] 24 – 29
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 650
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 24 – 70
Výnos (hektarový) [t/ha] 1- 7
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) až 300 kg/ha neoloupaných zrn
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Pečivo, těstoviny (spätzle), krmivo, pivo, zelený kaviár