Enzyklopädie

Roggen

Název Roggen (Secale cereale)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Žito (Secale)
Druh CZ (LAT) Žito seté (Secale cereale)
Oblast původu Přední Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 200
Délka zrna [mm] 5 – 9
Šířka zrna [mm] 3
Tloušťka zrna [mm] 3
Chemická charakteristika
Voda [%] 13 – 15
Sacharidy bez vlákniny [%] 65 – 75
Bílkoviny [%] 8 – 12
Vlákniny [%] 2 – 2,5
Tuky [%] 1,5 – 2
Popeloviny [%] 1,5 – 2
Škrob [%] 50 – 65
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] do 14
Sypný úhel [°stupeň] 26 – 29,5
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 630 – 760
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 25 – 40
Výnos (hektarový) [t/ha] 2 – 8
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 100 – 200 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Pečivo, výroba lihovin, farmaceutický průmysl, pícnina, krmivo; sláma