Enzyklopädie

Raps

Název Raps (Brassica napus)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Brukvotvaré (Brassicales)
Čeleď CZ (LAT) Brukvovité (Brassicaceae)
Rod CZ (LAT) Brukev (Brassica)
Druh CZ (LAT) Řepka olejná – brukev řepka olejka (Brassica napus)
Oblast původu Oblast středního moře
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 120 – 170
Délka zrna [mm] 50 – 100
Chemická charakteristika
Voda [%] 8 – 12
Olejnatost [%] 40 – 50
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 12 – 14
Vlhkost skladovací [%] 8
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 600 – 700
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 4,5 – 5,5
Výnos (hektarový) [t/ha] 2,2 – 7
Zajímavosti
Využití plodiny Potravinářství, Krmivářství, Oleochemie a Energetické využití