Enzyklopädie

Mohn

Název Mohn (Papaver somniferum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
Čeleď CZ (LAT) Makovité (Papaveraceae)
Rod CZ (LAT) Mák (Papaver)
Druh CZ (LAT) Mák setý (Papaver somniferum)
Oblast původu Oblast Středomoří a Malá Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 50 – 180
Délka zrna [mm] 1 – 1,5
Šířka zrna [mm] 0,8 – 1,1
Tloušťka zrna [mm] 0,6 – 0,75
Chemická charakteristika
Voda [%] 8
Olejnatost [%] 40 – 55
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 10 – 12
Vlhkost skladovací [%] 8
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 560 – 620
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 0,4 – 0,75
Výnos (hektarový) [t/ha] 0,7 – 1,5
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 1 – 1,7 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Semena
Využití plodiny Potravinářství, Farmacie, Kosmetika, Výroba barev a fermeží