Enzyklopädie

Lupine

Název Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Bobotvaré (Fabales)
Čeleď CZ (LAT) Bobovité (Fabaceae)
Rod CZ (LAT) Lupina (Lupinus)
Druh CZ (LAT) Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)
Oblast původu Severní Amerika
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 40 – 100
Délka zrna [mm] 5 -12
Počet semen v lusku [ks] 4 – 8
Chemická charakteristika
Voda [%] 10 – 12
Sacharidy bez vlákniny [%] 30 – 35
Bílkoviny [%] 32 – 45
Vlákniny [%] 3 – 10
Tuky [%] 4 – 7
Popeloviny [%] 3,7 – 4
Škrob % 8,5 – 13
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] 15 – 16
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 800
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 350 – 400
Výnos (hektarový) [t/ha] 1,5 – 4
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 0,4 – 0,6 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Suchá semena, Rostliny
Využití plodiny Potrviny, Krmivo, Píce, Olejnina