Enzyklopädie

Hirse

Název Hirse (Panicum miliaceum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Proso (Panicum)
Druh CZ (LAT) Proso seté (Panicum miliaceum)
Oblast původu Východní a Střední Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 180
Délka zrna [mm] 2
Chemická charakteristika
Voda [%] 12,5 – 13,5
Sacharidy bez vlákniny [%] 60 – 65
Bílkoviny [%] 10 – 13
Vlákniny [%] 8 – 12
Tuky [%] 3 – 4,5
Popeloviny [%] 2,5 – 3,5
Škrob [%] 60 – 65
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] 14
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 850
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 4 – 9
Výnos (hektarový) [t/ha] 1,5 – 4
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 2,5 – 4 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Jáhly, krmení exotického ptactva, mouka, relaxační polštáře plněné slupkami, krmivo i siláž