Enzyklopädie

Hanf

Název Hanf (Cannabis sativa)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Růžotvaré (Rosales)
Čeleď CZ (LAT) Konopovité (Cannabaceae)
Rod CZ (LAT) Konopí (Cannabis)
Druh CZ (LAT) Konopí seté (Cannabis sativa)
Oblast původu Severní Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 200 – 400
Délka zrna [mm] 2 – 5
Šířka zrna [mm] 2 – 4
Chemická charakteristika
Voda [%] 8 – 10
Olejnatost [%] 30 – 35
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost skladovací [%] 8 – 9
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 250 – 500
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 8 – 26
Výnos (hektarový) [t/ha] 0,8 – 1,4
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 30 – 80 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Semeno, stonky, vlákna
Využití plodiny Potravinářský a chemický průmysl, Lékařství, Kosmetika