Enzyklopädie

Gerste

Název Gerste (Hordeum vulgare)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Ječmen (Hordeum)
Druh CZ (LAT) Ječmen setý (Hordeum vulgare)
Oblast původu Přední Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 70 – 120
Délka zrna [mm] 8 – 10
Šířka zrna [mm] 3 – 4
Tloušťka zrna [mm] 3 – 4
Chemická charakteristika
Voda [%] 13 – 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 66 – 68
Bílkoviny [%] 10 – 15
Vlákniny [%] 4 – 5
Tuky [%] 2 – 2,5
Popeloviny [%] 2 – 3
Škrob [%] 60 – 70
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] do 14
Sypný úhel [°stupeň] 26 – 31
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 650 – 750
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 25 – 50
Výnos (hektarový) [t/ha] 2 – 7
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 150 – 250 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Sladařský a krmivářský průmysl, výroba mouky, krup, vloček nebo müsli, kosmetické přípravky