Enzyklopädie

Einkorn

Název Einkorn (Triticum monococcum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Pšenice (Triticum)
Druh CZ (LAT) Pšenice jednozrnka (Triticum monococcum)
Oblast původu Evropa a Jižní Sibiř
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 150
Chemická charakteristika
Voda [%] 12- 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 63 – 67
Bílkoviny [%] 12 – 14
Vlákniny [%] 2,5 – 3
Tuky [%] 1,5 – 2
Popeloviny [%] 1,7 – 2
Škrob [%] 50 – 70
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] do 14
Sypný úhel [°stupeň] 24 – 29
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 650 – 780
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 24 – 35
Výnos (hektarový) [t/ha] 1,5 – 3
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 90 – 280 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Pečivo, těstoviny, krmivo